Kdo jsme?

Jsme tým zkušených lidí z oblasti automobilového průmyslu, nadšenci a fanoušci aut. Máme praxi s nákupem i prodejem vozidel, chodem autoservisu, nastavováním procesů logistiky a pravidelné údržby vozového parku. Spolupracujeme s řadou prodejců vozidel i poskytovatelů finančních služeb a pojištění.

Jaký je způsob naší práce?

Ze začátku provedeme audit a analýzu flotily. Navrhneme CAR POLICY, které obsahuje pravidla a postupy při pořizování a správě vozového parku. Provedeme i analýzu vytíženosti firemních vozidel. Díky této analýze je možné očekávat potenciál ve snížení počtu vozidel o 10 – 15 % bez většího negativního dopadu na fungování firmy. To se mimochodem netýká jen počtu vozidel, ale i dalších firemních zdrojů, jako jsou například pohonné hmoty nebo servisní náklady. 

Při nákupu vozidla zajistíme odběr od dodavatelů za velkoobchodní podmínky. Máme pro své klienty nasmlouvané prodejce vozidel za zvýhodněných velkoodběratelských podmínek. Stejně tak i financování a pojištění. 

Odborný tým s dlouholetou praxí v Automotive zadává, kontroluje a akceptuje dodavatelské služby za servis, pneuservis a jiné služby. Také řídí celý průběh likvidace pojistné události. Využitím nástroje k výpočtu TCO (celkových nákladů na provoz vozidla) se hlídá efektivní financování vozidla v průběhu používání ve firemní flotile. 

Dokážeme tak upozornit např. na vhodný okamžik vyřazení vozidla z majetku, aby na něj nevznikaly další zvyšující se náklady. Dokážeme doporučit vhodnou jakost náhradních dílů s ohledem na stav vozidla. A nebo třeba také pomoci při výběrovém řízení na nákup vozidla a porovnání finančních nákladů jednotlivých variant značek a modelů. 

Při vyřazování vozidla z majetku firmy navrhneme způsobu prodeje s ohledem na termín a finance. Celý proces prodeje zajistíme.