Umíme zajistit následující úkony

1. Nákup nových vozidel

 • Výběrové řízení: definice nejvhodnějšího řešení, oslovení dealerů/prodejců
  vozidel, vypracování nabídky podle technických a finančních parametrů,
  cenové vyjednávání
 • Koordinace nákupu – hlídání termínů, revize podmínek kupních a
  úvěrových smluv, kontrola faktur
 • Zajištění financování a pojištění
 • Registrace – přihlášení vozidla
 • Nastavení CAR POLICY – základními pravidly a postupy zarámovat
  způsob, jakým vozidla pořizujeme a spravujeme.

Výsledek: Efektivně pořízené vozidlo přistaveno k okamžitému používání

2. Průběh provozu vozidla

 • Pravidelná kontrola stavu vozidel
 • Monitoring GPS:
  • sběr dat o nájezdu, servisních prohlídkách, STK, spotřebě, nákladech
  na provoz a údržbu
  • upozornění na pravidelnou prohlídku/STK
  • statistiky/reporting: přehled a měření dat
 • Servis:
  • revize autoservisů, opraven, pneuservisů a jiných dodavatelů
  (nastavené podmínky, ceny, termíny, poskytované služby)
  • pravidelné prohlídky a běžný servis, pneuservis, pojistné události
  • kontrola a dohled nad servisními náklady (schvalování rozsahu oprav,
  postupů a cen)
  • četnost a potřeba servisu
  • Kontrola FA – schválení/reklamace
  • kompletní řešení pojistných událostí

3. Zajištění mobility

 • Asistence
 • Náhradní vozidlo

4. Dodavatelské faktury

 • Přehled nad veškerými provozními náklady vozového parku
 • Do účetnictví vstupují pouze oprávněné FA po kontrole
 • Reklamace dodavatelských faktur

5. Průběžné poradenství

TCO – Total Cost of Ownership – celkové náklady spojené s vlastnictvím
vozidla

 • Analýza celkových nákladů na oblast firemních vozidel v jakémkoliv režimu
  užívání
 • Náklady na pohonné hmoty, dálniční známka, silniční daň, povinné i
  nepovinné pojištění
 • Náklady na servis, opravy, pneuservis
 • Vyčíslená amortizace a ztráta hodnoty vozidla v čase
 • Financování náklady vozidla
  Přepočteno na Kč/1km
 • Efektivní kompromis mezi snižováním nákladů a zvyšováním
  zaměstnanecké spokojenosti
 • Průběžné vyhodnocování nákladů na provoz
 • Identifikace odchylek od plánovaných hodnot, jejich řešení a náprava
 • Odpovídá na otázky: V jaký okamžik je vozidlo vhodné prodat nebo jak
  dlouho si ho ještě ponechat
 • Porovnává varianty vozidel a jejich ekonomičnosti
 • Stanovení zůstatkové ceny

Zcela zásadní nástroj pro vedení společnosti k managementu flotily!!

6. Re-marketing

 • Prodej a obměna vozového parku
 • Kontrola vozidla a stavu na konci užívání nebo při výměně uživatele
  • Stanovení odpovědnosti za konečný stav s ohledem na CAR POLICY
  Prodej:
  Zvolení způsobu prodeje
  A) Vlastní prodej
  B) Výkup
  • Provedení všemi kroky prodeje
  • Nacenění tržní/výkupní ceny
  • Zadání na prodejní kanály
  • Příprava prodejních dokumentů
  • Odregistrace – ukončení pojištění
  • Fakturace

Níže naleznete přehledně seřazené naše služby

Monitoring = vychází z GPS modulu zabudovaného v autě

GPS vlastní/GPS instalace – správa výsledných dat
– Podrobná statistika a report
– Upozornění na blížíc se pravidelný servis nebo STK vč. Objednání
– Kniha jízd, tankování a výdaje
– Styl jízdy
– Soukromé a služební cesty
– Cestovní náklady – diety, měření paliva

Co můžete od profesionální správy vozového parku očekávat?

Optimalizujeme náklady na provoz a údržbu vozidel v souladu s
rozpočtem firmy. Zvyšujeme produktivitu a kapacitu zaměstnanců.
Řešení přebírá kompletní agendu. Lidé ve firmě se tak mohou na plno
věnovat své pracovní činnosti. Jednotné řešení dává do této oblasti
přehled a pořádek.
Následný re-marketing má za úkol minimalizovat ztrátu co
nejvýhodnějším řešením prodeje vozidla a jeho vyřazením z flotily.
Cílem je: nastavit optimální řešení managementu flotily, poskytnout
kontrolu a průběžné poradenství. Snížit náklady, zvýšit produktivitu za
použití vhodných nástrojů.